Nhện lang thang Brazil được đánh giá là loài nhện có nọc độc nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay

Video: NatGeo
Avatar