Thế giới động vật 08/01/2019 01:32

Rắn dao găm Bibron (Atractaspis bibronii) là một loài rắn kịch độc đặc hữu của châu Phi và thuộc một trong ba loài rắn độc nhất Nam Phi

Nguồn: Youtube@RepTillisHerps
Avatar