Thế giới động vật 30/01/2019 04:55

Cá sấu là bậc thầy mai phục dưới nước, chúng chỉ để lộ hai con mắt và trôi nổi như một khúc gỗ trên sông. Thế nhưng có kẻ còn cao tay hơn cả cá sấu...

Nguồn: Jaguar Identification Project
Avatar