Sập sàn bê tông mới đổ, 2 người tử vong

Nhóm thợ gồm 7 người đang làm việc tại công trình xây dựng thì sàn bê - tông đổ sập đè chết 2 người và làm bị thương 2 người tại Đồng Nai.

Đ.Tuấn
 

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>