Công nghệ 04/09/2019 12:00

Để xử lý vấn đề điện bền vững với công nghệ xanh, các nhà khoa học đã nghiên cứu để có thể cho ra đời loại pin có thể cấp điện cho cả thành phố.

Theo Seeker

Avatar