Sao31/07/202108:16

Nhiều nghệ sĩ không ngại khó khăn, vất vả, liên tục trực tiếp đóng góp sức người, kêu gọi hỗ trợ trong những ngày TP.HCM giãn cách.

Tâm Như - Thảo Ngọc - Vuva

 

 

 

 

Avatar