Truyền hình06/08/201710:52

Huy Cung, Vương Anh đã kiệt sức trong nhiệm vụ hành quân đường trường và khó có thể hoàn thành thử thách.Nguồn clip: QPVN

Avatar