Hailey Baldwin: 'Sợ nhất đánh mất nhẫn cầu hôn của Justin Bieber'