Cộng đồng11/07/201911:08

Sang đường thiếu quan sát, người đàn ông đã bị xe ben ủn đi cả chục mét và cuốn vào gầm.

Nguồn: Facebook Justin Phạm/OFFB

Avatar