Mạng xã hội23/11/202005:03

Camera hành trình của một chiếc xe ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Nguồn Facebook@Chính Vũ/OFFB
Avatar