Thể thao30/11/202006:00

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang được đại tu sau 17 năm đưa vào sử dụng. Dự kiến được hoàn thành vào tháng 6 đến tháng 7 năm 2021.

Đình Hiếu

Avatar