Phim 03/02/2019 02:00

Bạn đã sẵn sàng 'bùng nổ' với những bộ phim chiếu rạp trong dịp Tết 2019 hay chưa?

Châm Phạm

Nguồn: Youtube @CGV Cinemas Vietnam, BHD Star, Galaxy Cinema (Official) Channel

 

Avatar