Sản phụ phương Tây sinh con 'thuận tự nhiên' thế nào?

Phần lớn các ca sinh đẻ theo phương pháp “thuận tự nhiên” tại các nước phương Tây, đều diễn ra với sự giám sát của ít nhất 1 bác sỹ hoặc chuyên gia về sinh sản.

Theo VTC

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>