Gia đình báo puma (báo sư tử) tấn công một con lạc đà Guanaco

Đ.T (Theo BBC)
Avatar
Avatar
Sinh tồn nơi hoang dã thật khắc nghiệt!