Cộng đồng 25/06/2019 03:09

Trong khi hầu hết các bậc cha mẹ có thể chọn cho con mình một con thú bông để chơi cùng, thì một gia đình Indonesia đã cho con gái họ chơi đùa với cái loài bò sát rất nguy hiểm

Theo DM/ Video newsflare, DM, Yotube@Yermia Santiago
Avatar
Avatar
suben 02/07/2019 09:03
Đây gọi là chất.