Cộng đồng18/04/202107:00

Con hổ mang chúa quằn quại trong đau đớn vì dường như ai đó đã đổ keo để bịt miệng nó lại.

Nguồn: Newsflare

Avatar