Công nghệ21/12/202012:00

Xây dựng là một trong những lĩnh vực lớn nhất của nền kinh tế toàn cầu với khoản chi khoảng 10 nghìn tỷ đô la mỗi năm. Hiện nay, viêc ứng dụng Robot tự động trong lĩnh vực này đang trở nên phổ biến.

M.B (Theo CNBC)

Avatar