Công nghệ13/07/201807:30

Sở hữu kỹ năng vẽ tuyệt hảo, một robot được giới thiệu mới đây có thể ký hoạ chân dung nhanh đến không ngờ.

Đ.Tuấn - H.Nguyên (Theo New China TV)

Avatar