Công nghệ14/07/202012:39

Có thể đã đến lúc Robot thay thế con người chế biến và phục vụ đồ ăn.

M.B (Theo BBC Click)

Avatar