Công nghệ10/06/201904:56

Giờ đây robot đã có thể giải thành công khối rubik chỉ trong vòng 0,38 giây. Đây chính xác là kỷ lục thế giới và đến con người cũng khó có thể xô đổ được.

Nguồn: MIT

Avatar