Cộng đồng03/08/202004:22

Ba người đàn ông dừng xe ô tô trước cửa nhà dân quan sát thấy đường phố vắng vẻ liền cùng nhau vác chậu hoa giấy lên xe rồi nhanh chóng rời đi.

Video: FB Quang Nguyễn

Avatar