Thế giới động vật 04/03/2020 06:00

Không sở hữu nọc độc như con mồi nhưng rắn vua chính là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ

Nguồn Youtube@zoonapk gukuu-Mup
Avatar