Thế giới động vật 19/10/2018 04:23

Ếch cây ngoạm chặt con rắn nước trong miệng và cố ăn thịt nó khiến người xem sửng sốt

Nguồn: ViralHog

Avatar