Trong những lần đối đầu giữa cầy Mangut và rắn thì kẻ thua cuộc thông thường lại chính là rắn

Theo  National Geographic
Avatar