Con rắn hổ mang chúa đã bị bất ngờ nên không thể tránh được đòn tấn công của con mồi.

Nguồn Youtube
Avatar