Đây là loài rắn có nọc độc chỉ xếp sau loài rắn hổ mang chúa

Theo National Geographic Wild
Avatar