Thế giới động vật 17/09/2019 03:17

Con rắn đã gặp phải khắc tinh và không thể làm gì hơn ngoài việc để cho con cua kẹp đuôi và rỉa thịt.

Nguồn: Gert Brink

Avatar
Avatar
Luân 13/10/2019 19:54
Con rắn quay lại táp 1 phát vào chân thì toi con cua :))