Con rắn đã gặp phải khắc tinh và không thể làm gì hơn ngoài việc để cho con cua kẹp đuôi và rỉa thịt.

Nguồn: Gert Brink

Avatar
Avatar
Lần đầu tiên thấy thương một con rắn.