Đoạn video ghi lại cảnh một con lười Loris bị rắn sọc dưa phục kích vào hang, tấn công

Nguồn IndiaVirals
Avatar