Thế giới động vật 18/02/2019 04:17

Khi đối đầu với rắn hổ mang, sóc đất đã dũng cảm chiến đấu với kẻ thù. Trước sự gan dạ của sóc, rắn hổ mang đã phải bỏ chạy

Nguồn NatGeo
Avatar