Thế giới động vật 16/01/2019 04:49

Rắn đuôi chuông Cascabel sử dụng chiếc đuôi có thể phát ra tiếng động để dẫn dụ con mồi của mình đi tới

Nguồn: Especial Games
Avatar