Cộng đồng22/08/202112:30

Người đàn ông được gọi tới để bắt con rắn đang ẩn mình trong bếp đã bất ngờ bị nó tấn công dữ dội.

Nguồn: Newslare

Avatar