Đoạn video ghi lại cảnh một con rắn biển đang ngoi lên mặt nước thì bất thình lình rơi vào tầm ngắm của chim đại bàng.

Đ.T (Theo National Geographic)

Avatar