Thế giới động vật 07/06/2019 07:35

Con cá lịch và rắn biển đã có một màn kịch chiến nảy lửa mà kết quả cuối cùng, kẻ chiến thắng lại nhận kết cục không như ý.

Nguồn: Erikylaly
Avatar