Đẹp07/07/201909:56

Sau khi chương trình pháo hoa quốc tế kết thúc, nhiều bạn trẻ tình nguyện Đà Nẵng đã nán lại để dọn rác tạo sự lan toả mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường.

Sau khi chương trình pháo hoa quốc tế kết thúc, nhiều bạn trẻ tình nguyện Đà Nẵng đã nán lại để dọn rác tạo sự lan toả mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường.

Thực hiện: Tấn Phước

Avatar