Thế giới02/10/201710:20

Luật mới của Áo cấm người dân che kín mặt từ tóc tới cằm nhằm bảo vệ giá trị của người Áo, ai vi phạm sẽ bị phạt tới 150 euro (khoảng 4 triệu đồng).Theo VTC1

Avatar
Avatar
Ở một nước mà người ta cho phép hở bày ra cả lỗ rún thì mặc vậy không thấy được chỗ nào hết!