Cộng đồng17/01/202110:00

Sau khi không trả tiền và xảy ra ẩu đả với chủ cửa hàng, kẻ gian quay lại tẩm xăng châm lửa đốt nhà.

Nguồn: Newsflare

Avatar