Giải trí29/05/201810:21

Thu Hà bảo mình sống thiên về cảm xúc nên mọi quyết định thường nương theo cảm xúc. Nhưng ngẫm lại cô cho rằng đó là những quyết định đúng trong cuộc đời mà về VTV chính là một trong những quyết định liều lĩnh nhất.

Bài: Sơn Hà
Ảnh, clip: Hà Anh - Nguyễn Đức

Avatar
Avatar
Hãy nghe trái tim mách bảo.