Thời sự28/01/201903:28

Quyện là các hoạt động do AGOhub khởi xướng kết nối các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc & Nghệ thuật, nhằm phát huy các giá trị văn hoá nghệ thuật truyền thống Việt, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng sáng tạo nghệ thuật vào đời sống, vì cộng đồng.

Vân Anh - Tuấn Anh

Avatar