Thế giới20/10/202007:00

Sách giáo khoa có ảnh hưởng trong việc giúp xác định những gì nhiều giáo viên dạy và con trẻ học những gì. Tại Mỹ, điều đó cũng không phải ngoại lệ.

A.B (Theo LATimes, Video: SASDelaware)

Avatar