Thời sự07/09/201709:39

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư Số 09/2017 về Quy định tỷ lệ nội dung thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em, trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Thông tư được nhiều người dân và chuyên gia đánh giá cao về tính kịp thời cũng như sự cần thiết để định hướng thông tin hiện nay.Theo VTC14

Avatar