Thế giới03/09/202002:13

Quốc vương Thái Lan Vajiralongkorn vừa phục  hồi tước vị cho Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, người đã bị tước bỏ mọi tước hiệu vào tháng 10 năm ngoái.

Q.N (Theo SCMP | Video: Bloomberg, SCMP)

Avatar