Thế giới25/09/201808:14

Được hội chợ Hannover Messe 2018 bình chọn là quốc gia thông minh, Mexico đã và đang đi tiên phong trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 ở Mỹ Latinh.

Theo The Business Year

Avatar