Phim 07/09/2018 10:22

Tuổi đời của các diễn viên xiếc rất ngắn ngủi, với những điều đã cống hiến với khán giả trong những năm qua. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp muốn làm một bộ phim điện ảnh để qua đó truyền cảm hứng đến mọi người.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: An ninh thủ đô, Youtube @Quốc Cơ Quốc Nghiệp Officical, @Quốc Nghiệp Ngọc Mai Official Channel

Avatar