Giải trí 12/05/2019 06:41

Quốc Anh tự nhận xét khả năng diễn xuất của bản thân còn nhiều hạn chế và không ngại nhận những lời chê bai. Anh chàng khẳng định: 'Mình phải cố gắng hơn, phải nhìn những khuyết điểm, khắc phục nó và tiến bộ hơn nữa'.

Châm Phạm

Avatar