Giải trí12/05/201906:41

Quốc Anh tự nhận xét khả năng diễn xuất của bản thân còn nhiều hạn chế và không ngại nhận những lời chê bai. Anh chàng khẳng định: 'Mình phải cố gắng hơn, phải nhìn những khuyết điểm, khắc phục nó và tiến bộ hơn nữa'.

Châm Phạm

Avatar