Cộng đồng 01/09/2019 09:49

Quên kéo phanh tay, một nữ tài xế Trung Quốc đã cố gắng chạy theo để giữ chiếc ô tô khỏi lao xuống dốc.

Nguồn: Newsflare

Avatar