Thời sự07/02/202107:06

'Bị rơi khẩu trang khi đến nhà bạn chơi', 'đi có việc gấp không kịp đeo khẩu trang' là những lí do mà người vi phạm giải thích cho hành động không đeo khẩu trang nơi công cộng của mình.

Đình Hiếu

Avatar