Trong nước 25/11/2017 01:19

Sau thời gian tạm dừng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp với các sở ngành liên quan và quyết định đồng ý cho nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển thuộc xã Tịnh Khê, Tp Quảng Ngãi.

Theo VTC14

Avatar