Mạng xã hội 03/11/2019 04:33

Sau lễ rước dâu, nhà trai đã sắp xếp chương trình âm nhạc và thuê cả DJ nhưng nhà gái không thích và chỉ muốn kết thúc buổi lễ để trở về nhà cách đó hơn 250 km.

Video: Newsflare

Avatar
Avatar
Cha 03/11/2019 22:15
Chẳng ra sao cả, đã đến rồi thì ngồi lại đôi ba chục phút để hai họ chung vui. Vậy là đi một dặm để gây hoạ rồi