Thời sự28/10/202010:09

Ngay sau khi bão số 9 đi qua, quân và dân các tỉnh miền Trung đã bắt tay vào khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Đình Hiếu

Avatar