Hài08/09/201709:58

Đi thang cuốn mà quần cứ bị tụt, anh chàng với ngay được sợi dây để buộc quần nhưng không ngờ...

Nguồn clip: Facebook
Avatar